Menu

Uvod

Istorija

Privreda

Turizam

Kultura

Obrazov.

Sport

Opština

 

 

 
 
   

 

 

 

 

:: Preporučujemo

 
   

 

 

 

 
 
 

IZBORNA KOMISIJA

Opštinska izborna komisija - Danilovgrad

ulica: Trg 9. decembar

tel/fax: 020/811-539

email: skupstinadg@t-com.me

 

 

 

Na osnovu člana 24 i 25 Zakona o izboru odbornika i poslanika (,,Sl. list RCG,, br.4/98, 5/98, 17/98, 14/00, 18/00, 9/01, 41/02, 46/02, 48/06, 56/06  i ,,Sl. list CG,, br. 46/11 i 14/14 ) i člana 35 Statuta opštine Danilovgrad (,,Sl. list RCG – opštinski propisi,, br. 30/04 i ,,Sl. list CG – opštinski propisi,, br. 19/08 i 12/11), Skupština opštine Danilovgrad, na sjednici održanoj 01.09.2014. godine, donijela  je

O D L U K U

O IMENOVANJU OPŠTINSKE  IZBORNE KOMISIJE

 

Član 1

U stalni sastav Opštinske izborne komisije imenuju se:

  1. Dejan Vuković, za predsjednika

Ratko Lakić, za  zamjenika predsjednika  

  1. Srđan Đurović, za člana  

Suzana Domazetović, za zamjenika člana

  1. Maja Luketić, za člana

Tamara Lakić, za zamjenika člana

  1. Persida Vuković, za člana

Nikola Šćepanović, za zamjenika člana

  1. Nikola Vuković, za člana

Radovan Bojović, za zamjenika člana

Član 2


Za sekretara Opštinske izborne komisije imenuje se Đina Živković, diplomirani pravnik.

Član 3

Danom stupanja na snagu ove odluke prestaje da važi Odluka o imenovanju Opštinske izborne komisije (,,Sl. list CG – Opštinski propisi,, br. 17/12).


Član 4

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja, a objaviće se u ,,Službenom listu Crne Gore - Opštinski propisi,,.

 

Broj : 03-030- 125/1
Danilovgrad, 01.09.2014. god.

SKUPŠTINA OPŠTINE DANILOVGRAD

 
PREDSJEDNIK SKUPŠTINE

Dr Miodrag Đurović,s.r.

 

KONAČNI REZULTATI IZBORA ODBORNIKA NA BIRAČKIM MJESTIMA U OPŠTINI DANILOVGRAD

RJEŠENjE O RASPODJELI FINANSIJSKIH SREDSTAVA SRAZMJERNO BROJU OSVOJENIH MANDATA

PRIVREMENI REZULTATI IZBORA ODBORNIKA NA BIRAČKIM MJESTIMA U OPŠTINI DANILOVGRAD

ODLUKA O OBLIKU I IZGLEDU GLASAČKIH LISTIĆA, NAČINU, MJESTU I KONTROLI ŠTAMPANjA, OVJERI I DISTRIBUCIJI GLASAČKIH LISTIĆA ZA IZBOR ODBORNIKA U SKUPŠTINI OPŠTINE DANILOVGRAD, KOJI ĆE SE ODRŽATI 27. MAJA 2018. GODINE

ZBIRNA IZBORNA LISTA ZA IZBOR ODBORNIKA U SKUPŠTINI OPŠTINE DANILOVGRAD

ŽRIJEBANjE REDOSLEDA POTVRĐENIH IZBORNIH LISTI NA ZBIRNOJ IZBORNOJ LISTI ZA IZBORE ODBORNIKA U SKUPŠTINI OPŠTINE DANILOVGRAD

RJEŠENjA O ISPLATI IZBORNIH LISTA ZA TROŠKOVE KAMPANjE

RJEŠENjE - UTVRĐUJE SE I PROGLAŠAVA IZBORNA LISTA NOVA SRPSKA DEMOKRATIJA - POKRET ZA PROMJENE ZA SRPSKO-CRNOGORSKI DOGOVOR. BRATSKI, ISKRENO NAPRIJED! ZA IZBOR ODBORNIKA U SKUPŠTINI OPŠTINE DANILOVGRAD

ZAKLjUČAK O ISPUNJENJU USLOVA ZA ODREDJIVANJE PREDSTAVNIKA PODNOSIOCA IZBORNE LISTE U PROŠIRENI SASTAV ORGANA ZA SPROVOĐENJE IZBORA

RJEŠENjE - UTVRĐUJE SE I PROGLAŠAVA IZBORNA LISTA NARODNA KOALICIJA - ČASNO ZA DANILOVGRAD - DEMOKRATSKA NARODNA PARTIJA, SOCIJALISTIČKA NARODNA PARTIJA I JUGOSLOVENSKA KOMUNISTIČKA PARTIJA CRNE GORE ZA IZBOR ODBORNIKA U SKUPŠTINI OPŠTINE DANILOVGRAD

ZAKLjUČAK O ISPUNJENJU USLOVA ZA ODREDJIVANJE PREDSTAVNIKA PODNOSIOCA IZBORNE LISTE U PROŠIRENI SASTAV ORGANA ZA SPROVOĐENJE IZBORA

RJEŠENjE - UTVRĐUJE SE I PROGLAŠAVA IZBORNA LISTA MARKO MILAČIĆ - ZA PRAVI DANILOVGRAD - PRAVA CRNA GORA ZA IZBOR ODBORNIKA U SKUPŠTINI OPŠTINE DANILOVGRAD

ZAKLjUČAK O ISPUNJENJU USLOVA ZA ODREDJIVANJE PREDSTAVNIKA PODNOSIOCA IZBORNE LISTE U PROŠIRENI SASTAV ORGANA ZA SPROVOĐENJE IZBORA

RJEŠENjE - UTVRĐUJE SE I PROGLAŠAVA IZBORNA LISTA SDP - ČASNO ZA PROMJENE DRAŽEN DRAGOJEVIĆ ZA IZBOR ODBORNIKA U SKUPŠTINI OPŠTINE DANILOVGRAD

ZAKLjUČAK O ISPUNJENJU USLOVA ZA ODREDJIVANJE PREDSTAVNIKA PODNOSIOCA IZBORNE LISTE U PROŠIRENI SASTAV ORGANA ZA SPROVOĐENJE IZBORA

RJEŠENjE - UTVRĐUJE SE I PROGLAŠAVA IZBORNA LISTA POBJEDNIČKI! KOALICIJA DPS, LP - MILO ĐUKANOVIĆ ZA IZBOR ODBORNIKA U SKUPŠTINI OPŠTINE DANILOVGRAD

ZAKLjUČAK O ISPUNJENJU USLOVA ZA ODREDJIVANJE PREDSTAVNIKA PODNOSIOCA IZBORNE LISTE U PROŠIRENI SASTAV ORGANA ZA SPROVOĐENJE IZBORA

OBAVJEŠTENJE

OGLAŠAVANjE BIRAČKIH MJESTA ZA IZBOR ODBORNIKA U SKUPŠTINI OPŠTINE DANILOVGRAD KOJI ĆE SE ODRŽATI 27.05.2018. GODINE

DOPIS PARTIJI SNP ZA MJESTO PREDSJEDNIKA U BIRACKE ODBORE

DOPIS PZP ZA MJESTO PREDSJEDNIKA U BIRACKE ODBORE

DOPIS POZITIVNOJ ZA MJESTO PREDSJEDNIKA U BIRACKE ODBORE

DOPIS POLITICKA GRUPACIJA MILAN KNEZEVIC ZA MJESTO PREDSJEDNIKA U BIRACKE ODBORE

DOPIS SDP ZA MJESTO PREDSJEDNIKA U BIRACKE ODBORE

DOPIS FRONT ZA MJESTO PREDSJEDNIKA U BIRACKE ODBORE

DOPIS NOVA SRPSKA DEMOKRATIJA ZA MJESTO PREDSJEDNIKA U BIRACKE ODBORE

DOPIS PARTIJI DPS ZA MJESTO PREDSJEDNIKA U BIRACKE ODBORE

ODLUKA O UTVRDJIVANJU BROJA PREDSJEDNIKA U BIRACKE ODBORE

RJEŠENjE O ODREĐIVANjU BIRAČKIH MIJESTA ZA IZBOR ODBORNIKA U SKUPŠTINI OPŠTINE DANILOVGRAD

ZAKLjUČAK O ISPUNJENJU USLOVA ZA ODREDJIVANJE PREDSTAVNIKA PODNOSIOCA IZBORNE LISTE U PROŠIRENI SASTAV ORGANA ZA SPROVOĐENJE IZBORA

RJEŠENjE - UTVRĐUJE SE I PROGLAŠAVA IZBORNA LISTA "SOCIJALDEMOKRATE – IVAN BRAJOVIĆ – DOSLJEDNO ZA DANILOVGRAD" ZA IZBOR ODBORNIKA U SKUPŠTINI OPŠTINE DANILOVGRAD

ZAKLjUČAK O ISPUNJENJU USLOVA ZA ODREDJIVANJE PREDSTAVNIKA PODNOSIOCA IZBORNE LISTE U PROŠIRENI SASTAV ORGANA ZA SPROVOĐENJE IZBORA

RJEŠENjE - UTVRĐUJE SE I PROGLAŠAVA IZBORNA LISTA ALEKSA BEČIĆ-DRITAN ABAZOVIĆ- DANILOVGRAD ZA 21. VIJEK-DEMOKRATE-URA ZA IZBOR ODBORNIKA U SKUPŠTINI OPŠTINE DANILOVGRAD

ODLUKA O UTVRĐIVANjU BROJA POTPISA BIRAČA PODRŠKE IZBORNOJ LISTI ZA ODBORNIKE U SKUPŠTINI OPŠTINE DANILOVGRAD KOJI ĆE SE ODRŽATI 27.05.2018. GODINE

KALENDAR ROKOVA ZA SPROVOĐENJE IZBORNIH RADNJI NA IZBORIMA ZA IZBOR ODBORNIKA U SKUPŠTINU OPŠTINE DANILOVGRAD KOJI ĆE SE ODRŽATI 27.05.2018. GODINE

2018 - IZBORI ZA PREDSJEDNIKA CRNE GORE

2016 - IZBORI ZA POSLANIKE U SKUPŠTINI CRNE GORE

2014 - IZBORI ZA ODBORNIKE U SKUPŠTINI OPŠTINE DANILOVGRAD

2013 - IZBORI ZA PREDSJEDNIKA CRNE GORE

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 
 

. •